• Historie


 • Osadu, dnes součást obce Bořanovice najdeme těsně za severní hranicí Prahy ve směru na Mělník. Pakoměrice bývaly v dávné minulosti majetkem pražských měšťanů a jako takové jsou i prvně zmiňovány k roku 1357, kdy Meynhard postoupil zdejší statek pánům Seidlovi z Písku a Václavu Francovi. V době husitských a krátce po nich tu sídlila vladycká rodina  Čéčků  z Pakoměřic. Za nich je ve vsi uváděno i opevněné panské sídlo, tvrz. Zboží bylo pak rozmělňováno a kouskováno mezi vícero vlastníků až v roce 1547 se Pakoměřice zásluhou zemanů Bořanovských z Bytíšky sloučily v jednotné panství.Po dalších majetkových peripetiích přišel rok 1652 – pro Pakoměřice památný tím, že je koupí od Fantiška Karla Libštejnského z Kolovrat získal říšský hrabě Jan Hartvík Nostic. Nosticovým zbožím zůstaly Pakoměřice trvale až do 20. století. Noví vlastníci přestavěli v jádru ještě středověkou tvrz v barokní zámek a učinili z Pakoměřic centrum svého stále se rozšiřujícího  panství. Po převzetí majetku v kraji Rieneck (dnes Pomohaní a Porýní), připojili si příslušníci rodu ke své,mu původnímu jménu i nový přídomek . Rod Nostic – Rieneck se v průběhu 17. Století stal jedním z nejvlivnějších šlechtických rodů v Čechách. Jeho členové se prosazovali zejména v diplomatických a státních službách, ovlivňovali i soudobé kulturní dění atd. K politickým a společenským úspěchům se přidružily i zdařilé počiny hospodářské. Rod bohatl a jejich prestiž vzrůstala. Stále vlivnějším hrabatům přestal stavebně skromný pakoměřický zámek brzo stačit a krátce po polovině 18. Století přenesli Nosticové- Rieneck své sídlo do nově vybudovaného reprezentativního zámku v Měšicích. V Pakoměicích si ponechali velkostatek a správu panství.

Akce


The movie star the professor and Mary Ann here on Gilligans Isle. Just sit right back and you'll hear.

 • 10

  Říj, 2015

 • LET’S CELEBRATE 25TH MUSEUM DAYY

  Melbourne, Australia

  10. 10. 2015 - 10. 11. 2025

  I have always wanted to have a neighbor just like you. I’ve always wanted to live in a neighborhood with you. 

  View Event
 • 10

  Říj, 2015

 • ANCIENT BUILDING STRUCTURES

  Melbourne, Australia

  10. 10. 2015 @ 8:00 - 10. 10. 2025 @ 17:00

  I have always wanted to have a neighbor just like you. I’ve always wanted to live in a neighborhood with you.

  View Event