The mate was a mighty sailin' man the Skipper brave and sure. Five passengers set sail that day for a three hour tour a three hour tour. Well we're movin' on up to the east side to a deluxe apartment in the sky.

  • Historie


  • Osadu, dnes součást obce Bořanovice najdeme těsně za severní hranicí Prahy ve směru na Mělník. Pakoměrice bývaly v dávné minulosti majetkem pražských měšťanů a jako takové jsou i prvně zmiňovány k roku 1357, kdy Meynhard postoupil zdejší statek pánům Seidlovi z Písku a Václavu Francovi. V době husitských a krátce po nich tu sídlila vladycká rodina  Čéčků  z Pakoměřic. Za nich je ve vsi uváděno i opevněné panské sídlo, tvrz. Zboží bylo pak rozmělňováno a kouskováno mezi vícero vlastníků až v roce 1547 se Pakoměřice zásluhou zemanů Bořanovských z Bytíšky sloučily v jednotné panství.Po dalších majetkových peripetiích přišel rok 1652 – pro Pakoměřice památný tím, že je koupí od Fantiška Karla Libštejnského z Kolovrat získal říšský hrabě Jan Hartvík Nostic. Nosticovým zbožím zůstaly Pakoměřice trvale až do 20. století. Noví vlastníci přestavěli v jádru ještě středověkou tvrz v barokní zámek a učinili z Pakoměřic centrum svého stále se rozšiřujícího  panství. Po převzetí majetku v kraji Rieneck (dnes Pomohaní a Porýní), připojili si příslušníci rodu ke své,mu původnímu jménu i nový přídomek . Rod Nostic – Rieneck se v průběhu 17. Století stal jedním z nejvlivnějších šlechtických rodů v Čechách. Jeho členové se prosazovali zejména v diplomatických a státních službách, ovlivňovali i soudobé kulturní dění atd. K politickým a společenským úspěchům se přidružily i zdařilé počiny hospodářské. Rod bohatl a jejich prestiž vzrůstala. Stále vlivnějším hrabatům přestal stavebně skromný pakoměřický zámek brzo stačit a krátce po polovině 18. Století přenesli Nosticové- Rieneck své sídlo do nově vybudovaného reprezentativního zámku v Měšicích. V Pakoměicích si ponechali velkostatek a správu panství.

National Museum is a largest research and museum. more than 197 countries objects in history


Scelerisque, felis eget Auctor dictum tempus molestie auctor consectetuer sit nisl, tempor, ultrices velit nascetur ullamcorper torquent adipiscing felis interdum. Vel nibh. Eget maecenas gravida urna nascetur sit. Taciti at suspendisse rutrum.

Buy Tickets
  • Mon - Wed

    8:00 Am to 7:00 Pm

  • School appoinments
  • Thu - Sun

    8:00 Am to 7:00 Pm

  • Tourists appoinments